Input:

č. 46/1957 Sb. rozh. tr., Garance

č. 46/1957 Sb. rozh. tr.
Omezení, které tvoří obsah vedlejšího trestu – jako je tomu u zákazu činnosti podle § 51 odst. 2 tr. zák. – nemůže být uloženo jako podmínka osvědčení se pachatele podle § 25 odst. 2 tr. zák. – a to ani tehdy, kdyby směřovalo k tomu, aby obviněný vedl řádný život pracujícího člověka ve smyslu § 25 odst. 2 tr. zák.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 8. dubna 1957, 1 Tz 9 57.)
Lidový soud v Boskovicích uznal rozsudkem z 10. července 1956 obviněného vinným trestným činem opilství podle § 167 odst. 2 tr. zák. a odsoudil jej za to k trestu odnětí svobody v trvání jednoho měsíce. Podle § 24 odst. 1, § 25 odst. 1, 2 tr. zák. vyslovil, že odkládá výkon tohoto trestu podmíněně na zkušební dobu dvou let a uložil obviněnému zákaz řízení motorových vozidel na tuto dobu. Tento rozsudek se stal pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku, jímž se obviněnému podle § 25 odst. 2 tr. zák. ukládá zákaz řízení motorových vozidel po dobu zkušební dvou roků a lidovému soudu uložil, aby ve věci znova jednal a rozhodl o vedlejším trestu zákazu řízení motorových vozidel.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona uvedl, že lidový soud vyslovil nesprávně zákaz řízení motorových vozidel jako podmínku pro osvědčení se při podmíněném odsouzení podle § 25 odst. 2 tr. zák.
Nejvyšší soud shledal, že byl porušen zákon.
Obviněný byl odsouzen za to, že v hostinci požil větší množství alkoholu, ačkoliv věděl, že bude řídit motorové vozidlo. Při jízdě tímto vozidlem, která na to následovala, nezvládl řízení a havaroval. Obviněný podle zjištění lidového soudu vypil asi čtyři desetistupňová piva a tři stopky režné kořalky, a sice těsně před tím, než jel na motocyklu, věda o tom, že pojede. Při Widmarkově zkoušce bylo u něho zjištěno 1,85 promile alkoholu v krvi. Při tom zjistil lékař u obviněného zřetelné známky požití alkoholu.
Lidový soud v odůvodnění výroku o zákazu řízení motorových vozidel uvedl, že prokurátor navrhl uložení vedlejšího trestu zákazu řízení motorových vozidel, že podle zákona lze tento trest uložit na dobu 3 let, avšak podle názoru soudu v tomto případě postačí pro odnětí řidičského průkazu i kratší doba, která splní výchovný účel odsouzení jak vůči obviněnému, tak i vůči ostatním členům společnosti. Proto lidový soud uložil obviněnému zákaz řízení motorových vozidel pouze jako podmínku pro osvědčení se ve zkušební době, která má zajistit, aby se čin neopakoval (§ 25 odst. 2 tr. zák.).
Podle § 25 odst. 2 tr. zák. může soud podmíněně odsouzenému uložit přiměřená omezení směřující k tomu, aby vedl řádný život pracujícího člověka. Zákaz řízení motorových vozidel, který může být vysloven jako