Input:

46/1954 Sb., Vládní nařízení o úpravě pojistného národního pojištění placeného spotřebními a výrobními družstvy a jejich družstevními svazy, platné do 31.12.1956 Archiv

č. 46/1954 Sb., Vládní nařízení o úpravě pojistného národního pojištění placeného spotřebními a výrobními družstvy a jejich družstevními svazy, platné do 31.12.1956
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. září 1954
o úpravě pojistného národního pojištění placeného spotřebními a výrobními družstvy a jejich družstevními svazy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 2/1954 Sb., o státním