Input:

46/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se začleňují nově, mění nebo zrušují některé složky státního úřadu plánovacího Garance

č. 46/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se začleňují nově, mění nebo zrušují některé složky státního úřadu plánovacího
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. května 1953,
kterým se nově začleňují, mění nebo zrušují některé složky státního úřadu plánovacího.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Z působnosti státního úřadu plánovacího se vyjímají správa státní reservy, ústřední arbitrážní komise, úřad pro normalisaci a úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty a z působnosti slovenského plánovacího úřadu slovenská arbitrážní komise.
§ 2.
(1)  Správa státní reservy se připojuje k úřadu předsednictva vlády jako jeho složka pro kontrolu tvorby a opatrování státních hmotných reserv.
(2)  V čele správy státní reservy je její předseda, kterého jmenuje a odvolává předseda vlády.
§ 3.
(1)  Z ústřední arbitrážní komise se zřizuje státní arbitráž při vládě republiky Československé a ze slovenské arbitrážní komise státní arbitráž při sboru pověřenců.
(2)  Složení a působnost státní arbitráže budou upraveny zvláštními předpisy.
§ 4.
(1)  Úřad pro normalisaci se přičleňuje k vládě republiky Československé jako ústřední orgán státní správy v oboru technické normalisace.
(2)  V