458/2003 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

458/2003 Sb.  Vyhláška, kterou se provádí zákon o genetick…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 458/2003 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2003,
kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 27 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 5, § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, § 17 odst. 3 a § 19 odst. 4 zákona:
Předpoklady pro shromažďování, hodnocení, dokumentaci a konzervaci genetických zdrojů a kolekcí genetických zdrojů
(K § 4 odst. 5 zákona)
§ 1
Odborné předpoklady
(1) Odborné předpoklady žadatele k zařazení do Národního programu (dále jen
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru