Input:

45/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 5 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz Garance

č. 45/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 28. srpna 2018 a 29. srpna 2018 byla sjednána Změna č. 5 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz1) .
Změna č. 5 Prováděcí dohody vstoupila v platnost dne 3. září 2018.
České znění české nóty a anglické znění maďarské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Změnu č. 5 Prováděcí dohody, se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

Č. j.: 311226-1/2018-VO
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí a obchodu Maďarska v Budapešti a s odkazem na Prováděcí dohodu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, uzavřenou výměnou maďarské vertbální nóty č.j. KÜM/1675-5/2013/Adm ze dne 18. března 2013 a české verbální nóty č.j. 302041/2013-KKM ze dne 2. dubna 2013, dále pozměněnou výměnou maďarské verbální nóty č.j. KG'M/1675-31/2013-Adm ze dne 16. října 2013 a České verbální nóty č.j. 307655/2013-KKM ze dne 29. října 2013 a výměnou verbálních nót č. 307558/2014-KKM z 14. října 2014 a KKM/625-44/2014/Adm z 26. listopadu 2014 (Změna č. 2) a dále výměnou verbálních nót č.j. 306247/2015-KKM z 15. září 2015 a KKM/21357/2015 z 16. října 2015 (berouce v potaz, že verbální netyč. 306247/2015-KKM z 15. září 2015 a KKM/21357/2015 z 16. října 2015 tvoří Změnu č. 3) a dále výměnou verbálních nót č.j. 301324-2/2017-VO z 24. února 2017 a KKM/7302-1/2017/Adm ze dne 14. března 2017 (Změna č. 4) má čest navrhnout, aby Maďarsko zastupovalo Českou republiku ve vydávání všech typů schengenských víz také v Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Ven, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan, Dong Nai, Binh Duong, Ho Chi Minh, Long An, Ba Ria - Vung Tau, Tien Giang, Ben Tre, Vinh Long, Can Tho, Tra Vinh, Hau Giang, Bac Lieu a Ca Mau ve Vietnamské socialistické republice.

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu
Maďarska
Budapešť
  
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby v případě, že maďarská strana bude s navrhovaným zněním souhlasit, tvořily tato nóta a souhlasná odpovědní nóta Změnu č. 5 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracován! víz, která vstoupí v platnost dne 3. září 2018.
Ministerstvo