45/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 3 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 45/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 17. srpna 2016 a 7. září 2016 byla sjednána Změna č. 3 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti1) .
Změna č. 3 vstoupila v platnost dne 8. října 2016.
Slovenské znění slovenské nóty a její překlad do českého jazyka a české znění české nóty, jež tvoří Změnu č. 3, se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

Č.: 65/2016
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Českej republiky a má česť navrhnúť nasledujúce:
Protokol medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní, podpísaný dňa 4. novembra 2011 v Prahe, zmenený výmenou slovenskej verbálnej nóty čj. 58/2013 z 2. júla 2013 a českej verbálnej nóty č.j. 306027/2013-KKM z 5. septembra 2013 a ďalej zmenený výmenou českej verbálnej nóty č.j. 300331/2015-KKM zo dňa 16. januára 2015 a slovenskej verbálnej nóty č.j. 20/2015 zo dňa 1. apríla 2015 (ďalej len „Protokol“) sa mení takto:

1. Článok 1 ods. 1, sa nahrádza nasledujúcim znením:
„1. Česká republika bude zastupovať Slovenskú republiku pri udeľovaní letiskových tranzitných a krátkodobých víz (ďalej len „vízová činnosť“) na svojich zastupiteľských úradoch v:
a) Afganskej islamskej republike, so sídlom v Kábule - zastupovanie sa obmedzuje na žiadosti o vízum držiteľov diplomatických a služobných pasov,
b) Alžírskej ľudovej demokratickej republike, so sídlom v Alžíri,
c) Etiópskej federatívnej demokratickej republike, so sídlom v Addis Abebe,
d) Filipínskej republike, so sídlom v Manile,
e) Ghanskej republike, so sídlom v Akkre,
f) Irackej republike, so sídlom v Erbile, s konzulárnym obvodom obsahujúcim provincie Erbil, Dohuk a Salaymania,
g) Kórejskej ľudovodemokratickej republike, so sídlom v Pchjongjangu,
h) Mongolskej republike, so sídlom v Ulánbátare,
i) Pakistanskej islamskej republike, so sídlom v Islamabade.“

2. Článok 1 ods. 3 sa nahrádza nasledujúcim znením:
„3. Zastupiteľské úrady uvedené v ods. 1 písm. a) až i) a v ods. 2 prevezmú zastupovanie vo vízovom konaní voči žiadateľom s legálnym pobytom v štáte pôsobnosti zastupiteľského úradu; žiadosti o krátkodobé víza sa budú prijímať v súlade s aktuálnou vízovou politikou štátov zmluvných strán.“
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe navrhuje, aby v prípade, že česká strana bude s navrhovaným znením súhlasiť, tvorili táto nóta a súhlasná odpovedná nóta Zmenu č. 3 Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej
 
 Nahoru