Input:

č. 45/1961 Sb. rozh., Garance

č. 45/1961 Sb. rozh.
O tom, zda jde o zvýhodněnou změnu zaměstnání ve smyslu ust. § 7 zák. č. 81/1959 Sb. a § 3 vyhl. č. 82/1959 Sb., nerozhoduje soud, nýbrž ONV příslušný podle místa nového zaměstnání.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 26. ledna 1961, 7 Co 28/61)
Žalobce se domáhal u soudu rozhodnutí, že jeho poslední změna zaměstnání je zvýhodněnou změnou podle ustanovení § 7 zák. č. 81/1959 Sb. a vyhl. č. 82/1959 Sb. Uváděl, že se obrátil na soud po tom, co žalovaný podnik, a k jeho odvolání výkonný orgán ONV, rozhodly, že o zvýhodněnou změnu zaměstnání nejde.
Lidový soud v Semilech jeho žalobu odmítl podle § 57 odst. 1 písm. b) o. s. ř. s tím, že věc nepatří do pravomoci soudu. V odůvodnění uvedl, že se navrhovatel nesprávně dovolává pomoci soudu, ježto podle § 3 odst. 4 vyhlášky ÚRO č. 82/1959 Sb. rozhodne výkonný orgán ONV příslušný podle místa nového zaměstnání v dohodě s příslušnou obvodní odborovou radou tehdy, jestliže vznikne při změně zaměstnání pochybnost, zda jde o zaměstnání důležitější pro splnění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství.
Krajský soud v Hradci Králové rozhodnutí soudu první stolice potvrdil.
Z odůvodnění:
Pravomoc obecných soudů je v základě vymezena negativním způsobem (srov. § 3 o. s. ř., podle něhož v občanskoprávních věcech, pokud nejsou vyňaty z pravomoci lidových soudů, rozhodují v prvé stolici lidové soudy). Podle vyhlášky ÚRO č. 82/1959 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o placené dovolené č. 81/1959 Sb., je svěřeno rozhodování o tom, zda při změně zaměstnání jde o změnu zvýhodněnou ve smyslu § 7 zák. č.