Input:

45/1958 Sb., Vyhláška Státního výboru pro výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřady prvé stolice, platné do 31.12.1958 Archiv

č. 45/1958 Sb., Vyhláška Státního výboru pro výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřady prvé stolice, platné do 31.12.1958
[zrušeno č. 87/1958 Sb.]
VYHLÁŠKA
Státního výboru pro výstavbu
ze dne 22. července 1958,
kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřady prvé

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací