Input:

R 45/1958; Garance

č. 45/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
V řízení o zrušení chráněného nájmu nemůže bez plné moci (§ 34 o. s. ř.) zastupovat jeden manžel manžela druhého.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 16. ledna 1958, Cz 725/57.)
Pronajímatelé Jan a Anna S. požádali jako spoluvlastníci rodinného domku, aby jim bylo dáno přivolení k výpovědi z bytu proti nájemcům Jaroslavu a Heleně M. z důvodu, že se chtějí sami do tohoto bytu ve svém rodinném domku nastěhovat.
Při prvním ústním jednání, k němuž se dostavili oba pronajímatelé a nájemce Jaroslav M., uzavřeli tito smír, jímž se nájemci zavazují najatý byt vyklidit a vyklizený odevzdat pronajímatelům do 15. ledna 1956. Při jednání vystupoval Jaroslav M. též za svoji manželku Helenu a uzavřel smír i jejím jménem. Zmocnění své manželky k tomuto jednání nepředložil a podle protokolu o ústním jednání jednal „jako zákonný zástupce své manželky“.
Lidový soud civilní v Praze schválil tento smír podle § 76 o. s. ř.
Nejvyšší soud rozhodl ke