Input:

45/1955 Sb., Vládní vyhláška o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Československou republikou, sjednané ve Varšavě dne 14. května 1955 Archiv

č. 45/1955 Sb., Vládní vyhláška o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Československou republikou, sjednané ve Varšavě dne 14. května 1955
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 16. srpna 1955
o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Československou republikou, sjednané ve Varšavě dne 14. května 1955.
Na Varšavské konferenci byla dne 14. května 1955 sjednána Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Československou republikou.
Vláda smlouvu schválila dne 17. května 1955. Národní shromáždění s ní projevilo souhlas dne 24. května 1955 a president republiky ji ratifikoval dne 26. května 1955. Ratifikační listina byla odevzdána do úschovy vládě Polské lidové republiky dne 27. května 1955.
Jelikož ratifikační listiny všech smluvních stran byly odevzdány do úschovy vládě Polské lidové republiky, a to poslední z nich dne 4. června 1955, vstoupila smlouva podle svého článku 10 v platnost dnem 4. června 1955.
České znění smlouvy se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů.
 
Široký v. r.
 
Příloha vládní vyhlášky č. 45/1955 Sb.
Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou Svazem sovětských socialistických republik a Československou republikou, sjednaná ve Varšavě dne 14. května 1955.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ
PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ,
všem,
kteří tento list čísti nebo čtouce slyšeti budou
POZDRAVENÍ.
Jménem Republiky Československé,
Albánské lidové Republiky,
Maďarské lidové Republiky
Německé demokratické Republiky,
Polské lidové republiky
Rumunské lidové Republiky
a Svazu sovětských socialistických Republik
byla sjednána tato Smlouva:
SMLOUVA
O PŘÁTELSTVÍ, SPOLUPRÁCI A VZÁJEMNÉ POMOCI MEZI ALBÁNSKOU LIDOVOU REPUBLIKOU, BULHARKOU LIDOVOU REPUBLIKOU, MAĎARSKOU LIDOVOU REPUBLIKOU, NĚMECKOU DEMOKRATICKOU REPUBLIKOU, POLSKOU LIDOVOU REPUBLIKOU, RUMUNSKOU LIDOVOU REPUBLIKOU, SVAZEM SOVĚTSKÝCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK A ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU
SMLUVNÍ STRANY,
znovu stvrzující své