Input:

45/1952 Sb., Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 45/1952 Sb., Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru, platné do 16.5.1954
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. srpna 1952
o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8 odst. 4 zákona č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení, a podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Přejímání státní záruky za zemědělský úvěr a jeho příslušenství podle § 8 zákona č. 43/1948 Sb., o zemědělském úvěru (dále jen „zákon”), se přenáší v rozsahu dále uvedeném z ministerstev zemědělství a financí na krajské a okresní národní výbory.
§ 2.
Krajskému národnímu výboru přísluší přejímat státní záruku za zemědělský úvěr, poskytovaný
a)  jednotným zemědělským družstvům, jde-li o úvěr
aa)  dlouhodobý (§ 5 zákona) co do výše bez omezení,
bb)  krátkodobý (§ 4 zákona) nad částku 1 000 000,- Kčs;
b)  zemědělcům uvedeným v § 2 písm. a), b) a d) zákona, pokud jde o malé a střední rolníky v rámci stanoveného úvěrového limitu, nejvýše však do částky 50 000,- Kčs, jde-li o úvěr dlouhodobý;
c)  zemědělským podnikům pod národní správou za úvěry krátkodobé přesahující částku 20 000,- Kčs.
§ 3.
Okresnímu národnímu