Input:

44/2023 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 18. února 2023 Garance

č. 44/2023 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 18. února 2023
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 20. února 2023
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 18. února 2023
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 18. února 2023.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 342/2022 Sb. se dne 18. února 2023 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, opakované volby do zastupitelstva obce.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku