44/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provedení článku 21 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 44/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2017 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provedení článku 21 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 20151) .
Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dnem podpisu.
České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

  
UJEDNÁNÍ
mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo
k provedení článku 21 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015
Ministerstvo vnitra České republiky a Spolkové ministerstvo vnitra Spolkové republiky Německo (dále jen „smluvní strany“)
na základě článku 21 odst. 3 a článku 34 odst. 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015 (dále jen „Smlouva o policejní spolupráci“)
se dohodla takto:

  
Článek 1
(1) Kontroly na vnitřních hranicích v souladu s článkem 21 Smlouvy o policejní spolupráci mohou být na území druhého státu prováděny na následujících místech:
- na území České republiky:
a) v lokalitě bývalého silničního hraničního přechodu Rozvadov - Waidhaus (dálnice) prostor hraničních kontrol zahrnuje úsek dálnice D5 od státních hranic do kilometru 150,0;
b) v lokalitě bývalého silničního hraničního přechodu Všeruby - Eschlkam prostor hraničních kontrol zahrnuje úsek silnice II/184 od státních hranic do kilometru 0,315 od státních hranic;
c) v lokalitě bývalého silničního hraničního přechodu Svatá Kateřina - Neukirchen beim Heiligen Blut prostor hraničních kontrol zahrnuje úsek silnice II/191 od státních hranic do kilometru 0,470 od státních hranic;
d) v lokalitě bývalého silničního hraničního přechodu Petrovice - Bahratal prostor hraničních kontrol zahrnuje úsek silnice II/248 od státních hranic do kilometru 14,0 (100 m od státních hranic);

- na území Spolkové republiky Německo:
a) v lokalitě bývalého silničního hraničního přechodu Varnsdorf - Seifhennersdorf prostor hraničních kontrol zahrnuje úsek státní silnice 141 od státních hranic do kilometru 1,5;
b) v lokalitě bývalého silničního hraničního přechodu Rožany - Sohland prostor hraničních kontrol zahrnuje úsek silnice S116 od státních hranic až k odbočce Rosenbachstraße/Schluckenauer Straße (kilometr 0,02);
c) v lokalitě bývalého silničního hraničního přechodu Krásný Les - Breitenau (dálnice) prostor hraničních kontrol zahrnuje úsek spolkové
 
 Nahoru