44/2004 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 106/2002 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 44/2004 Sb.
[zrušeno č. 277/2010 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 26. ledna 2004,
kterou se mění vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 106/2002 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 106/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.
2. § 3 se zrušuje.
3. Příloha zní:
„Příloha k vyhlášce č. 273/2000 Sb.
Maximální limity reziduí
SKUPINA I
1. ANTIINFEKČNÍ LÁTKY
1.1 Chemoterapeutika
1.1.1 Sulfonamidy*:
všechny látky patřící do skupiny sulfonamidů
Povaha reziduí: původní látka
 
Druh živočichů
MLR1)(mg/kg)
Surovina
všechny druhy živočichů
0,100
maso, játra, ledviny, tuk
skot, ovce, koza
0,100
mléko
 
*
Konečná kombinace reziduí všech substancí náležejících do sulfonamidové skupiny nesmí přesáhnout 0,100 mg/kg.


 
1)
Maximální limit reziduí
 
Druh živočichů
MLR
(mg/kg)
Surovina
skot
0,300
játra
0,150
ledviny
0,010
tuk
0,030
mléko
prasata
0,050
játra, ledviny
0,040
kůže a tuk
 
Druh živočichů
MLR
(mg/kg)
Surovina
všechny druhy živočichů* s výjimkou lichokopytníků
0,050
maso, játra, ledviny, tuk, mléko
lichokopytníci
0,100
maso, játra, ledviny, tuk
 
*
Trimetoprim se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.
 
Tukem u prasat a drůbeže se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě.
 
Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.
 
Druh živočichů
MLR
(mg/kg)
Surovina
všechny druhy živočichů
0,050
maso, játra, ledviny, tuk
0,004
mléko
 
Druh živočichů
MLR
(mg/kg)
Surovina
všechny druhy živočichů
0,050
maso, játra, ledviny, tuk
0,004
mléko
 
Druh živočichů
MLR
(mg/kg)
Surovina
všechny druhy živočichů
0,050
maso, játra, ledviny, tuk
0,004
mléko
 
Druh živočichů
MLR
(mg/kg)
Surovina
všechny druhy živočichů
0,300
maso, játra, ledviny, tuk
0,030
mléko
 
Druh živočichů
MLR
(mg/kg)
Surovina
prasata
0,025
maso, játra, ledviny
 
Druh živočichů
MLR
(mg/kg)
Surovina
všechny druhy živočichů
0,300
maso, játra, ledviny, tuk
0,030
mléko
 
Druh živočichů
MLR
(mg/kg)
Surovina
skot
0,300
maso, játra, ledviny, tuk
0,030
mléko
 
*
Nafcilin se používá pouze pro intramamární aplikaci.
 
Druh živočichů
MLR
(mg/ks)
Surovina
všechny druhy živočichů
0,300
maso, játra, ledviny, tuk
0,030
mléko
 
Druh živočichů
MLR
(mg/kg)
Surovina
skot
0,050
maso, játra, ledviny, tuk
0,004
mléko
prasata
0,050
maso, játra, ledviny, kůže a tuk
 
Druh živočichů
MLR
(mg/kg)
Surovina
skot
0,125
mléko
 
*
Cefacetril se používá pouze pro intramamární aplikaci.
 
Druh živočichů
MLR
(mg/kg)
Surovina
skot
0,200
maso, játra, tuk
1,000
ledviny
0,100
mléko
 
Druh živočichů
MLR
(mg/kg)
Surovina
skot
0,020
mléko
 
Druh živočichů
MLR
(mg/kg)
Surovina
skot
0,050
maso, tuk
0,100
ledviny
0,060
mléko
 
Druh živočichů
MLR
(mg/kg)
Surovina
 
 Nahoru