44/1988 Sb., Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění účinném k 1.7.2017

44/1988 Sb., Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství &nb…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 44/1988 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. dubna 1988
o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
541/1991 Sb.
(k 20.12.1991)
mění, doplňuje
ÚZ 439/1992 Sb.
 
 
10/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění § 32a odst. 4
168/1993 Sb.
(k 22.6.1993)
mění, doplňuje
(k 1.1.1994)
§ 32b pozbývá účinnosti
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 17 odst. 1 a 6, § 19 odst. 1 a 2
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 40 odst. 2 písm. c)
366/2000 Sb.
(k 22.11.2000)
mění, v § 30 vkládá nový odst. 2, mění § 32a odst. 4)
315/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění, v § 3 odst. 1 písm. b), v § 10 doplňuje odst. 2, § 11 odst. 1, § 24 odst. 1 a 3, § 28 odst. 1, § 32a odst. 2
61/2002 Sb.
(k 22.2.2002)
mění,v § 35 vkládá nové odst. 2 a 6
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 33 odst. 2 a 3, vkládá § 41a
150/2003 Sb.
(k 23.5.2003)
pod § 19 vkládá nový nadpis, nové znění § 20
3/2005 Sb.
(k 6.1.2005)
mění v § 20, § 24, § 27 odst. 7, v § 32a doplňuje odst. 10
386/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
21 novelizačních bodů
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 15 odst. 2, § 18 odst. 1, § 19, § 29 odst. 5 a § 35 odst. 3; vkládá v § 33 odst. 8
313/2006 Sb.
(k 22.6.2006)
mění v § 37a odst. 2; vkládá v § 37a odst. 4 až 6 a v § 43 odst. 7 až 8
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 37a odst. 2 a 6
157/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 23 odst. 4 a § 31 odst. 5
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
vkládá nový § 42
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 32a a § 41
85/2012 Sb.
(k 19.4.2012)
mění § 1, § 18, § 30 a § 34
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 23, § 27, § 28 odst. 2
498/2012 Sb.
(k 15.1.2013)
mění § 31 odst. 4, § 33 a § 41
257/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 16 a § 25
89/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 35 a § 41, vkládá § 29a, novou část osmou, § 40a a 40b; ruší § 32a; nová přechodná ustanovení
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
vkládá v § 18 odst. 4
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 40a a § 40b
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Úvodní ustanovení
Účelem tohoto zákona je stanovit zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí při těchto činnostech. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie22)
§ 2
Nerosty
(1) Za nerosty se podle tohoto zákona považují tuhé, kapalné a plynné části zemské kůry.
(2) Za nerosty se podle tohoto zákona nepovažují
a) vody s výjimkou mineralizovaných vod, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty,
b) přírodní léčivé vody a
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru