Input:

R 44/1968; Pracovní poměr Garance

č. 44/1968 Sb. rozh.
Předchozího souhlasu ONV podle § 50 zák. práce je třeba i když pracovník uzavřel pracovní poměr po vzniku nároku na důchod.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem ze 4. 10. 1967, 6 Co 364/67.)
Okresní soud v Liberci rozhodl, že výpověď daná žalovanými žalobci ke dni 31. 5. 1967 je neplatná a že žalovaný je povinen zaplatit žalobci ušlý výdělek za dobu od 1. 6. 1967 do 17. 7. 1967.
Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil rozsudek soudu prvého stupně.
Z odůvodnění:
Odvolání žalovaného směřuje proti rozsudku soudu prvého stupně, jímž bylo vysloveno, že výpověď daná žalobci ku dni 31. 5. 1967 je neplatná a žalovaný je povinen zaplatit žalobci mzdu v částce 1387,60 Kčs. Žalovaný vytýká soudu prvého stupně, že ve věci zaujal nesprávný právní názor. Tvrdí, že ustanovení § 50 zák. práce - požadavek předchozího souhlasu ONV pro platnost výpovědi - se nevztahuje na případy, kdy pracovník uzavřel pracovní poměr, o jehož rozvázání jde, již po vzniku nároku na důchod; při jiném výkladu by prý pracovník zabezpečený důchodem požíval neodůvodněné vyšší ochrany.
Žalobce uvedl, že začal opět pro žalovaného po

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací