Input:

44/1963 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 42/1961 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany, platné do 30.11.1999 Archiv

č. 44/1963 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 42/1961 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany, platné do 30.11.1999
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. května 1963,
kterým se mění vládní nařízení č. 42/1961 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 25 a § 27 odst. 4 zákona č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky:
Čl. I
Vládní nařízení č. 42/1961 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany, se mění takto:
1. § 2 odst. 6 zní:
„(6)  Jakmile budou projednány námitky nebo bylo vykonáno místní šetření, aniž došlo k dohodě, vydá příslušný národní výbor vyvlastňovací výměr a určí náhradu na vyvlastnění ke dni převzetí nemovitosti podle platných předpisů.”1)
2. § 2 odst. 7 zní:
„(7)  Vyvlastňovací výměr obsahuje zejména
a)  předmět a