Input:

R 44/1963 (tr.); Podmíněné propuštění. Řádný život pracujícího člověka. Trest Garance

č. 44/1963 Sb. rozh. tr.
Obecné podmínky podmíněného propuštění uvedené v první větě ustanovení § 61 odst. 1 tr. zák., které jsou objektivně zjistitelné, nelze oddělovat od podmínky uvedené pod písm. a) téhož ustanovení. Pokládá-li zákon odpykání poloviny trestu za postačující, aby za splnění dalších podmínek byl odsouzený z trestu propuštěn, nelze tvrdit, že tato doba je příliš krátká.
Skutečnost, že obviněný byl již dříve odsouzen k dlouhodobému trestu, nemůže být sama o sobě důvodem pro zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění. Bylo by mechanickým stupňováním následků jistě závažného pochybení odsouzeného, kdyby se po odpykání tohoto trestu vycházelo při všech pozdějších úvahách o možnosti nápravy stěžovatele jen z prostého zjištění, že mu byl uložen dlouhodobý trest, bez zřetele k uvedeným okolnostem.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 16. května 1963 - 4 To 145/63)
Soud prvního stupně zamítl žádost odsouzeného o podmíněné propuštění z trestu odnětí svobody, který mu byl uložen v trvání čtyř roků za trestný čin pohlavního zneužití podle § 239 odst. 1 tr. zák. (1950) rozsudkem krajského soudu v Brně ze dne 30. 3. 1961. Odsouzený má za to, že rozhodnutí okresního soudu není správné a stížností se domáhá kladného výroku o své žádosti.
Krajský soud v Brně napadené usnesení podle § 149 odst. 1 písm. a) tr. ř. zrušil a odsouzeného podle § 61 odst. 1 písm. a) tr. zák. propustil podmíněně na svobodu. Podle § 63 odst. 1 tr. zák. stanovil zkušební dobu na čtyři roky.
Z odůvodnění:
Obžalovaný odpykal dne 27. 1. 1963 polovinu uloženého trestu. Pokládá-li zákon odpykání poloviny trestu za postačující, aby za splnění dalších podmínek byl odsouzený z trestu podmíněně propuštěn, nemožno přisvědčit závěru, že tato doba je příliš krátká.
Náčelník ÚNZ-MV sdělil soudu, že odsouzený se na všech pracovištích osvědčoval, pravidelně překračoval stanovené úkoly, které "plnil svědomitě a zodpovědně", byl "několikrát vyhodnocen jako velmi dobrý pracovník a ku dni 1. 1. 1963 byl odměněn knihou s věnováním", počáteční nedostatky se snažil odstranit, je "zapojen v zájmové činnosti při táborové samosprávě a to v kroužku ruštiny, ve které si vede celkem dobře. Zapojil se do soutěžního hnutí a podal několik zlepšovacích návrhů".
Z tohoto sdělení tedy plyne, že odsouzený ve