Input:

č. 44/1962 Sb. rozh., Garance

č. 44/1962 Sb. rozh.
Odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí při stížnosti pro porušení zákona není důvodem zrušení exekuce podle § 445 odst. 1 písm. a) o. s. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n/L. z 22. března 1961, 12 Co 136/61).
Okresní soud v Děčíně zrušil podle § 445 odst. 1 písm. a) o. s. ř. k návrhu dlužníka exekuci zabavením platu k vydobytí pohledávky pro úhradu osobních potřeb; vycházel přitom z názoru, že exekuční titul pozbyl vykonatelnosti v důsledku toho, že rozhodnutím Nejvyššího soudu podle § 213 o. s. ř. byla odložena vykonatelnost rozhodnutí, na jehož základ byla exekuce povolena, až do pravomocného rozhodnutí o podané stížnosti pro porušení zákona.
Krajský soud v Ústí n. Labem rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že návrh na zrušení exekuce zamítl.
Odůvodnění:
Skutečnost, že rozhodnutí Nejvyššího soudu podle § 213 o. s. ř. byla odložena vykonatelnost rozhodnutí, na jehož základě byla exekuce povolena, až do pravomocného rozhodnutí o podané stížnosti pro porušení zákona, není důvodem ke zrušení exekuce. V tomto případě již vznikl exekuční