Input:

44/1961 Sb., Vyhláška ministra financí o úpravě podmínek pro povolování výjimek ze způsobu provádění družstevní bytové výstavby podle § 4 odst. 2 vyhlášky ministerstva financí č. 94/1959 Ú.l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby Garance

č. 44/1961 Sb., Vyhláška ministra financí o úpravě podmínek pro povolování výjimek ze způsobu provádění družstevní bytové výstavby podle § 4 odst. 2 vyhlášky ministerstva financí č. 94/1959 Ú.l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 28. dubna 1961
o úpravě podmínek pro povolování výjimek ze způsobu provádění družstevní bytové výstavby podle § 4 odst. 2 vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby
Ministr financí stanoví podle § 16 odst. 1 zákona č. 27/1959 Sb., o družstevní bytové výstavbě, po projednání se zúčastněnými ústředními úřady a orgány a krajskými národními výbory:
Čl. I
V zájmu nejvyšší hospodárnosti družstevní bytové výstavby je nutno zamezit nesprávný způsob jejího provádění a jen zcela výjimečně připouštět výstavbu domů s méně než 12 byty. Povolovat takové výjimky se vyhrazuje plénu, popřípadě radě krajského národního výboru.
Čl. II
Vyhláška ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby, ve znění vyhlášky č. 47/1960 Sb., se proto mění a doplňuje takto:
§ 4 odst. 2 zní:
„V družstevní bytové výstavbě mohou se stavět pouze vícepodlažní domy1nejméně s 12 byty.
Výstavbu bytových domů s menším počtem bytů může