Input:

44/1958 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů Garance

č. 44/1958 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů
[zrušeno nepřímo č. 81/1966 Sb.]
ZÁKON
ze dne 3. července 1958,
kterým se mění zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
Ustanovení § 8 zákona č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů, se mění a zní takto:
㤠8
Svaz československých novinářů
Zajišťovat poslání