Input:

R 44/1954 (tr.); Garance

č. 44/1954 Sb. rozh. tr.
Odstranění věci, která patří k majetku zajištěnému prokurátorem podle § 283 odst. 1 tr. ř., je třeba před pravomocným odsouzením obviněného, jemuž majetek patří, a při němž bylo vysloveno propadnutí jmění (§ 47 tr. zák.), posuzovat jako trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 písm. a) tr. zák., po případě v jednočinném souběhu s trestným činem nadržování podle § 163 tr. zák. Je-li však výrok odsuzujícího rozsudku o propadnutí jmění obviněného pravomocný, je třeba odstranění věci z tohoto jmění posuzovat jako rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák., po případě opět v jednočinném souběhu s trestným činem nadržování podle § 163 tr. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Jihlavě z 18. prosince 1953, 2 To 124/53.)
Krajský prokurátor v Jihlavě zajistil podle § 283 odst. 1 tr. ř. celé jmění zetě obviněné, když proti němu zahájil trestní stíhání pro trestný čin, za který lze podle zákona vyslovit trest propadnutí jmění a protože byla důvodná obava, že bude výkon propadnutí jmění jinak zmařen nebo ztížen. Po odsouzení zeťově krajským soudem v Jihlavě, při němž bylo vysloveno též propadnutí celého jeho jmění (§ 47 tr. zák.), obviněná, dříve nežli se stal rozsudek ten pravomocným, odvezla některé zásoby a různé předměty patřící k hospodářskému nářadí zeťovu k sobě do sousední obce, kde je uschovala v úmyslu vydat je později své dceři.
Okresní prokurátor v Třešti žaloval obviněnou pro toto jednání a kvalifikoval skutek jako trestný čin rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák.
Lidový soud v Třešti uznal obviněnou vinnou trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 písm. a) tr. zák.
Krajský soud zamítl odvolání obviněné.
Z odůvodnění:
Výrok o propadnutí jmění podle § 47 tr. zák. obsažený v rozsudku, jímž byl zeť obviněné odsouzen, nenabyl v době činu obviněné ještě právní moci, protože tomuto rozsudku i ve výroku o propadnutí jmění odporoval obviněný odvoláním. Proto nalézací soud správně usoudil,