436/2006 Sb., Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Republiky Srbsko a Republiky Černá Hora

436/2006 Sb.  Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízov…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 436/2006 Sb.
[zrušeno č. 215/2017 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. srpna 2006
o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Republiky Srbsko a Republiky Černá Hora
Vláda nařizuje podle § 181 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb., a v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) :
§ 1
(1) Držitelé platných diplomatických pasů Republiky Srbsko mohou vstupovat na území České republiky a přechodně zde pobývat bez víza po dobu nejvýše 3 měsíce, není-li účelem jejich pobytu výkon výdělečné činnosti.
(2) Držitelé platných diplomatických pasů Republiky Srbsko, kteří cestují na území České republiky jako členové diplomatické mise
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru