Input:

R 43/1967 (tr.); Odvolací soud Garance

č. 43/1967 Sb. rozh. tr.
Podá-li poškozený odvolání proti výroku zprošťujícího rozsudku, jímž byl podle § 229 odst. 3 tr. ř. odkázán se svými nároky na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních, jde o odvolání podané osobou neoprávněnou a proto je odvolací soud zamítne podle § 253 odst. 1 tr. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze ze dne 15. 3. 1967 - 2 To 22/67.)
Rozsudkem okresního soudu v P. sp. zn. 2 T 242/65 z 2. 12. 1966 byl obžalovaný podle § 226 písm. c) tr. ř. zproštěn obžaloby pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zák., jehož se měl dopustit v prosinci roku 1963 a v lednu roku 1964 rozkrádáním tržeb v provozovně v D. ke škodě LSD Jednota v P. Okresní soud v důsledku zproštění obžalovaného odkázal poškozený podnik podle § 229 odst. 3 tr. ř. s jeho nároky na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.
Odvolání poškozeného proti tomu, že mu nebyla přiznána náhrada škody, krajský soud usnesením z 15. 2. 1967 sp. zn. 2 To 22/67 podle § 253 odst. 1 tr. ř. zamítl.
Z odůvodnění:
Poškozené LSD Jednota v P. se odvolává proti tomu,

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací