Input:

R 43/1965 (tr.); Zneužívání socialistického podnikání Garance

č. 43/1965 Sb. rozh. tr.
K výkladu znaků trestného činu zneužívání socialistického podnikání podle § 120 odst. 1 tr. zák.
Předpokladem pro závěr, že se pachatel dopustil trestného činu nedovoleného podnikání podle § 118 tr. zák. je nutné zjištění, že prováděl soukromé výrobní nebo výdělečné podnikání ve větším rozsahu.
(Rozsudek krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 3. 1965 sp. zn. 1 To 370/64.)
Rozsudkem okresního soudu v Semilech se sídlem v Jilemnici ze dne 30. 11. 1964 sp. zn. T 264/64 byl obžalovaný A. uznán vinným trestným činem zneužívání socialistického podnikání podle § 120 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák. a trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák., a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 15 měsíců a peněžitému trestu. Podle § 226 písm. c) tr. ř. byl obžalovaný zproštěn obžaloby pro další trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák.
Z podnětu odvolání okresního prokurátora krajský soud v Hradci Králové rozsudkem z 5. 3. 1965 sp. zn. 1 To 370/64 zrušil částečně ve výroku o vině a ve výroku o trestu rozsudek okresního soudu, obžalovaného podle § 226 písm. b) tr. ř. zprostil obžaloby pro trestný čin zneužívání socialistického podnikání podle § 120 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák. a uložil mu za zbývající trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák., ohledně něhož zůstal rozsudek okresního soudu nedotčen, nový trest.
Z odůvodnění:
Napadeným rozsudkem byl obžalovaný A. uznán vinným trestnými činy zneužívání socialistického podnikání podle § 120 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák. a rozkrádáním majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. a odsouzen podle § 120 odst. 2 tr. zák. s použitím § 35 odst. 1 tr. zák. a § 40 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání 15 měsíců nepodmíněně a podle § 53 odst. 2 tr. zák. k peněžitému trestu ve výši 7000,- Kčs. Podle § 226 písm. c) tr. ř. byl obžalovaný zproštěn obžaloby pro další trestní čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák., spočívající podle tvrzení obžaloby v odcizení 15,5 kg vlašských ořechů v ceně 325,50 Kčs ke škodě státního obchodu Zelenina Turnov.
Trestná činnost obžalovaného spočívala podle tvrzení rozsudku zavedení velkochovu nutrií.
Pokud jde o trestní čin rozkrádání, jímž byl obžalovaný napadeným rozsudkem uznán vinným, spočívala trestná činnost v tom, že při provozu uvedeného chovu nutrií obžalovaný vykázal učetní evidenci odboru kožešinářů ve vydání za vykázané práce o 220,- Kčs více, než vyplatil a tento rozdíl nevyúčtoval a dále přijal od státního obchodu Zelenina Turnov částku 2896,10 Kčs za ovoce, sklizené na společném pozemku odboru a také tuto částku nevyúčtoval a neodevzdal.
Proti rozsudku podal odvolání okresní prokurátor, a to do výroku o uložení peněžitého trestu. V odvolání poukázal na to, že z nezákonného jednání získal obžalovaný prospěch ve výši nejméně 50 000,- Kčs, čehož dokladem je okolnost, že při domovní prohlídce u obžalovaného byly nalezeny spořitelní knížky a peněžní hotovost v