Input:

43/1962 Sb., Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953 Garance

č. 43/1962 Sb., Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 9. dubna 1962
o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953
Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb.:
§ 1
Počínaje dnem 2. května 1962 se vydávají do oběhu
a)  bankovky Státní banky československé (dále jen „bankovky”) po 25 Kčs vzoru 1961 (tvaru II),
b)  mince po 1 haléři vzoru 1962.
§ 2
(1)  Bankovky po 25 Kčs vzoru 1961 (tvaru II) se liší svým provedením od bankovek po 25 Kčs vzoru 1958 (tvaru II)1*) pouze státním znakem a letopočtem.
(2)  Nový státní znak Československé socialistické republiky a letopočet „1961” jsou umístěny na lícní straně jako u bankovek po 25 Kčs vzoru 1958.
§ 3
Mince po 1 haléři vzoru 1962 se liší svým provedením od 1 haléřových mincí vzoru 19532*) pouze tím, že je na jejich líci vyražen nový státní znak a název