Input:

č. 43/1962 Sb. rozh. tr., Garance

č. 43/1962 Sb. rozh. tr.
K naplnění zákonných znaků trestného činu vyhýbání se výkonu vojenské služby podle § 280 odst. 1 tr. zák. se nevyžaduje, aby se pachatel po použití úskoku skutečně vyhnul vojenské službě. Postačí, že pachatel v úmyslu vyhnout se výkonu vojenské služby úskoku použil.
(Rozhodnutí vyššího vojenského soudu z 31. 5. 1962 - To 66/62)
Rozsudek vojenského obvodového soudu byl voj. z. sl. P. uznán vinným mimo jiné pokusem vyhýbání se výkonu vojenské služby podle § 8 odst. 1, 280 odst. 1 tr. zák., a to proto, že předstíral přestřelku s neznámým podezřelým mužem, k jehož zjištění byl vyslán, s cílem dosáhnout za toto své počínání odměny ve formě dovolené, případně jiných výhod.
Vyšší vojenský soud přezkoumal napadený rozsudek, zrušil rozsudek soudu 1. stupně ve výroku o vině pokusem vyhýbání se výkonu vojenské služby podle § 8 odst. 1, 280 odst. 1 tr. zák. a uznal obviněného vinným dokonaným vyhýbáním se výkonu vojenské služby podle § 280 odst. 1 tr. zák.
Z odůvodnění:
Vyhýbání se výkonu vojenské základní služby se dopustí také, kdo použije úskoku v úmyslu vyhnout se vojenské službě nebo plnění vojenských