Input:

43/1961 Sb., Vyhláška ministra národní obrany a ministra vnitra o náhradě za ubytování ozbrojených sil, platné do 30.11.1999 Archiv

č. 43/1961 Sb., Vyhláška ministra národní obrany a ministra vnitra o náhradě za ubytování ozbrojených sil, platné do 30.11.1999
VYHLÁŠKA
ministra národní obrany a ministra vnitra
ze dne 25. dubna 1961
o náhradě za ubytování ozbrojených sil
Ministr národní obrany a ministr vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 4 vládního nařízení č. 41/1961 Sb., o ubytování ozbrojených sil, tyto sazby náhrad za ubytování:
§ 1
Náhrada za ubytování v obytných místnostech
 
 
Za obytné místnosti 1) denně Kčs
V místech s počtem obyvatel
se zařízením, úklidem, osvětlením a otopem
bez osvětlení
bez otopu
bez osvětlení a bez otopu
25 000 a více
4,80
4,30
3,60
3,30
méně než 25 000
3,60
3,30
2,40
2,10
§ 2
Náhrada za ubytování v jiných místnostech
 
 
Za ubytování osoby a den v haléřích
V místech s počtem obyvatel
s osvětlením, otopem a slámou na spaní (lůžka)
bez osvětlení
bez otopu
bez slámy na spaní (lůžka)
bez otopu, osvětlení, slámy na spaní 2) (lůžka)
25 000 a více
20
18
16
16
10
méně než 25 000
16
14
12
12
6
§ 3
Náhrada za poskytnutí jiných prostorů
(kanceláří, učeben, skladišť aj.)
 
 
Za jiné prostory (kanceláře, skladiště aj.) za místnost a den v Kčs
V místech s počtem obyvatel
se zařízením, osvětlením a otopem
bez osvětlení
bez otopu
bez osvětlení a bez otopu
25 000 a více
3,20
2,80
2,-
1,60
méně než 25 000
2,80
2,40
1,60
1,20
Sazby se platí za místnosti o plošné výměře do 60 m2; je-li místnost větší než 60 m2, platí se uvedené sazby též za každých dalších 60 m2 plochy, přičemž se zbytek plochy o výměře přes 30 m2 počítá jako celých 60 m2.
§ 4
Náhrada za umístění bojové techniky a dopravních prostředků
a)  Za umístění bojové techniky v kůlnách, remízách, přístřešcích apod. se platí za vozidlo a den 1,50 Kčs,
b)  za garážování automobilů v garážích řádně vybudovaných a vybavených potřebným příslušenstvím se platí za den a oddělení (box) 7,- Kčs,
c)  za umístění automobilů ve společné, řádně vybudované a vybavené garáži se platí za motorové vozidlo a den 5,- Kčs.
§ 5
Náhrada za ustájení zvířat
 
Za ustájení 1 koně (jiného zvířete) za den v haléřích
se stájovým nářadím, osvětlením a stelivovou slámou
bez osvětlení
bez stelivové slámy
bez osvětlení a stelivové slámy
28
26
16
14
§ 6
Za spotřebovanou pitnou nebo užitkovou vodu se platí náhrada podle platných předpisů o dodávce vody z veřejné sítě.
§ 7
Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.
 
Ministr vnitra:
Barák v. r.
Ministr národní obrany:
armádní generál Lomský v. r.
 

Poznámky pod čarou
1 Je-li v obytné místnosti ubytováno více osob než jedna, připlácí se za každou další osobu 50 % sazby uvedené v tabulce v posledním sloupci (bez osvětlení a bez otopu).
2 Osvětlení dodá držitel objektu podle potřeby; místnosti se vytápějí na 16-18° C.