Input:

43/1959 Sb., Vládní nařízení o Správě státních hmotných rezerv, platné do 19.4.1964 Archiv

č. 43/1959 Sb., Vládní nařízení o Správě státních hmotných rezerv, platné do 19.4.1964
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. července 1959
o Správě státních hmotných rezerv
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:
§ 1
(1)  Zřizuje se Správa státních hmotných rezerv jako ústřední orgán státní správy pro tvorbu, ochranu, kontrolu a financování státních rezerv.
(2)  Činnost Správy státních hmotných rezerv se vztahuje na celé státní území.
§ 2
V čele Správy státních hmotných rezerv je její vedoucí, kterého jmenuje a odvolává vláda. Za řádnou činnost Správy státních hmotných rezerv odpovídá její vedoucí vládě.
§ 3
Vymezení úkolů Správy státních hmotných rezerv, jakož i její organizaci a působnost upravuje statut, který schvaluje vláda.
§ 4
Zrušuje se