Input:

43/1958 Sb., Zákon o rozšíření oboru činnosti Státní banky Československé, platné do 9.11.1965 Archiv

č. 43/1958 Sb., Zákon o rozšíření oboru činnosti Státní banky Československé, platné do 9.11.1965
ZÁKON
ze dne 3. července 1958
o rozšíření oboru činnosti Státní banky československé
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Aby bylo umožněno účelně sloučit financování provozu a investic jako dvou neoddělitelných