Input:

č. 43/1957 Sb. rozh. tr., Garance

č. 43/1957 Sb. rozh. tr.
Jestliže soud první stolice jednal o věci, aniž měl obžalovaný, který je ve vazbě, obhájce a neprohlásil výslovně, že si obhájce nepřeje, musí odvolací soud k odvolání napadený rozsudek zrušit a vrátit věc k novému projednání v první stolici. V takovém případě nesmí odvolací soud rozhodnout sám ve věci.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech ze 4. února 1957, 3 To 57/57.)
Lidový soud v Mariánských Lázních rozsudkem z 8. ledna 1957 odsoudil obžalované A a B pro pokus trestného činu opuštění republiky podle § 5 odst. 1, § 95 odst. 1 tr. zák. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, a to obžalovaného A na jeden rok, obžalovaného B na jeden a půl roku. Obžalovaní byli ve vazbě a neměli při hlavním líčení obhájce.
Krajský soud k odvolání okresního prokurátora v neveřejném zasedání usnesením zrušil rozsudek lidového soudu a vrátil věc tomuto soudu k novému jejímu projednání v první stolici.
Z odůvodnění:
Okresní prokurátor podal odvolání bez bližšího odůvodnění. Odvolací soud shledal, že