Input:

43/1954 Sb., Vyhláška ministra výkupu o úplném znění vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků Archiv

č. 43/1954 Sb., Vyhláška ministra výkupu o úplném znění vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
VYHLÁŠKA
ministra výkupu
ze dne 24. září 1954
o úplném znění vládního nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků.
Podle čl. 2 vládního nařízení č. 42/1954 Sb. vyhlašuji v příloze úplné znění vládního nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků.
 
Krosnář v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 43/1954 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. prosince 1953 č. 114 Sb.,
o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vyplývajícím z vládního nařízení č. 42/1954 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 zákona č. 56/1952 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků (dále jen „zákon”):
ČÁST I
Rozsah dodávkové povinnosti.
§ 1.
Dodávkovou povinnost podle zákona mají:
a)  státní statky a ostatní zemědělské závody státního socialistického sektoru (zemědělské závody národních podniků, zemědělské závody ve správě národních výborů, komunální zemědělské závody a pod.),
b)  jednotná zemědělská družstva, která pro společné hospodaření přijala vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev (dále jen „jednotná zemědělská družstva”), a jejich členové, pokud užívají záhumenků (dále jen „záhumenkáři”),
c)  členové jednotných zemědělských družstev, kteří dosud nepřijali pro společné hospodaření vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev (dále jen „členové jednotných zemědělských družstev nižšího typu”), a jednotlivě hospodařící rolníci,
d)  ostatní osoby, které jsou držiteli zemědělské půdy nebo chovají hospodářská zvířata.
§ 2.
(1) Dodávkové povinnosti podléhají tyto zemědělské výrobky:
a)  zrniny: obiloviny (pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice, pohanka, proso, čirok zrnový a obilní směsi), jedlé luštěniny (hrách jedlý, čočka, jedlé fazole a cizrna jedlá), krmné luštěniny (krmný hrách, krmné fazole, peluška, vikev, lupina, koňský bob, cizrna krmná a jejich směsi) a směsky (směsi obilovin s luštěninami);
b)  olejniny: řepka, řepice, mák, slunečnice, lnička, soja, světlice, hořčice, sezam a skočec;
c)  brambory;
d)  cukrovka, čekanka, len (stonky a semena), konopí (stonky a semena) a tabák u zemědělských závodů s výměrou zemědělské půdy nad 2 ha;
e)  chmel;
f)  seno;
g)  jetelová a travní semena všeho druhu, pokud jsou pěstována na množitelských plochách na orné půdě;
h)  celer, cibule, česnek, mrkev - karotka, okurky nakládačky a petržel u zemědělských závodů s výměrou zemědělské půdy nad 2 ha;
ch)  ovoce: jablka, hrušky, třešně, višně, meruňky, broskve, švestky, mandle, ořechy, rybíz a angrešt;
i)  vinné hrozny;
j)  maso: zejména jatečný skot, jatečná telata a jatečná prasata;
k)  mléko kravské;
l)  vejce (slepičí);
m)  ovčí vlna.
(2) Dodávkovou smlouvou (§ 16 a) může být dodávková povinnost založena pro tyto zemědělské výrobky:
a)  cukrovka, čekanka, len (stonky a semena), konopí (stonky a semena) a tabák u zemědělských závodů s výměrou zemědělské půdy do 2 ha včetně;
b)  čirok metlový (sláma a semena);
c)