Input:

43/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se vydávají podrobné předpisy o odevzdání povinných výtisků k účelům úředním nebo studijním, platné do 28.12.1949 Archiv

č. 43/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se vydávají podrobné předpisy o odevzdání povinných výtisků k účelům úředním nebo studijním, platné do 28.12.1949
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. března 1947,
jímž se vydávají podrobné předpisy o odevzdávání povinných výtisků k účelům úředním nebo studijním.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4, odst. 3 a 4 zákona ze dne 29. ledna 1947, č. 20 Sb., o povinných výtiscích:
§ 1.
(1)  Po povinném výtisku tiskovin, uvedených v § 1 zákona č. 20/1947 Sb. (dále jen zákon), k účelům úředním nebo studijním jest odevzdati podle ustanovení § 4, odst. 3 zákona:
a)  Národní a universitní knihovně v Praze;
b)  Slovenské universitě v Bratislavě;
c)  ministerstvu vnitra v Praze; na jeho žádost, která může býti projevena i vyhláškou v Úředním listě, také výtisky uvedené v § 3, písm. b) zákona;
d)  Slovenské akademii věd a umění v Bratislavě;
e)  Studijní knihovně v Liberci;
f)  Matici slovenské v Turč. Sv. Martině;
g)  Národnímu museu v Praze;
h)  vysoké škole politické a sociální v Praze;
i)  Ústřední vojenské knihovně v Praze;
j)  Státnímu slovenskému museu v Košicích.
(2)  Na žádost jest odevzdati podle ustanovení § 4, odst. 3 zákona po povinném výtisku tiskovin uvedených v § 1 zákona:
a)  Státní pedagogické knihovně Komenského v Praze;
b)  úřadu předsednictva vlády v Praze;
c)  vysoké škole technické v Praze;
d)  vysoké škole technické v Brně;
e)  vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství v Košicích;
f)  vysoké škole obchodní v Praze,
g)  vysoké škole technické v Bratislavě;
h)  knihovně městského historického musea v Plzni;
i)  Lékařské knihovně v Hradci Králové;
j)  vysoké