427/2005 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), ve znění účinném k 1.1.2018

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 427/2005 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 13. října 2005
o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
309/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění, změna uvedena na adrese: www.mzcr.cz, pod odkazem /Pro odbornou veřejnost/Národní referenční centrum
402/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, změna uvedena na adrese: www.mzcr.cz
432/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění, změna uvedena na adrese: www.mzcr.cz
323/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, změna uvedena na adrese: www.mzcr.cz
339/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, změna uvedena na adrese: www.mzcr.cz
427/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, změna uvedena na adrese: www.mzcr.cz
370/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, změna uvedena na adrese: www.mzcr.cz
274/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, změna uvedena na adrese: www.mzcr.cz
255/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, změna uvedena na adrese: www.mzcr.cz
313/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění, změna uvedena na adrese: www.mzcr.cz
324/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění, změna uvedena na adrese: www.mzcr.cz
Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2006 Klasifikaci hospitalizovaných pacientů IR-DRG (dále jen „klasifikace IR-DRG“).
Klasifikace IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups - Mezinárodní zpřesněné skupiny vztažené k diagnóze) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.
Pro klasifikaci IR-DRG se pro rok 2006 vydává definiční manuál, verze 003.2006 (formát pdf) a program pro automatizované kódování podle této klasifikace (tzv. grouper), česká verze 003.2006. Za vydání a distribuci výše uvedené verze definičního manuálu a grouperu IR-DRG odpovídá Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, 100 05 Praha 10, který je současně servisní organizací pro zajišťování veškerých činností souvisejících s definičním manuálem a grouperem IR-DRG.
Definiční manuál a grouper IR-DRG lze
 
 Nahoru