424/1991 Sb., Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění účinném k 1.1.2017

424/1991 Sb.  Zákon o sdružování v politických stranách a …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 424/1991 Sb.
ZÁKON
ze dne 2. října 1991
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
468/1991 Sb.
(k 22.11.1991)
mění
68/1993 Sb.
(k 15.2.1993)
mění, doplňuje
189/1993 Sb.
(k 15.7.1993)
doplňuje
117/1994 Sb.
(k 1.7.1994)
mění, doplňuje
ÚZ 118/1994 Sb.
 
 
nález ÚS
296/1995 Sb.
(k 21.12.1995)
ruší § 18 odst. 2, 3, 4 a 5; v § 18 odst. 1 ruší slova „a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu“;
(k 1. 1. 1997)
ruší § 17 odst. 2 a 3
322/1996 Sb.
(k 1.1.1997)
mění, doplňuje
340/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění, 21 novelizační bod
ÚZ 65/2001 Sb.
 
 
nález ÚS
98/2001 Sb.
(k 14.3.2001)
ruší ust. § 20 odst. 4 věty druhé, v § 20 odst. 7 slova „na mandát poslance nebo senátora činí ročně 1 000 000 Kč a“
104/2001 Sb.
(k 21.3.2001)
mění § 20 odst. 7, 8 a 11
170/2001 Sb.
(k 22.5.2001)
mění 20 odst. 6 a 7
151/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 7, § 14, § 16a a § 20a
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 8 mění odst. 3
556/2004 Sb.
(k 9.11.2004)
19 novelizačních bodů, nová přechodná ust.
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
mění § 6 odst. 2, § 9 odst. 3 písm. b) a e), § 18 odst. 1 písm. d) a f)
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 9 odst. 3 písm. f) a § 12 odst. 4
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 8 odst. 8, § 9 a § 18 odst. 1
345/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 20 odst. 7
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 12 odst. 1 a 2
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 17 odst. 4 písm. e)
302/2016 Sb.
(k 21.9.2016)
mění § 19, § 19a; vkládá nové § 19b až § 19e
302/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění - dosud neuvedeno
302/2016 Sb.
(k 1.1.2019)
nabývá účinnosti ustanovení § 19e odst. 3 písm. f)
302/2016 Sb.
(k 1.1.2020)
nabývá účinnosti ustanovení § 19c odst. 3 písm. f)
302/2016 Sb.
 
 
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Občané mají právo se sdružovat v politických stranách a v politických hnutích (dále jen „strany a hnutí“). Výkon tohoto práva slouží občanům k jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů a orgánů vyšších územních samosprávných celků a orgánů místní samosprávy. Zvláštní zákony stanoví, ve kterých případech je výkon tohoto práva omezen.1a)
(2) K výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu.
(3) Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů
a) ve spolcích,
b) k výdělečné činnosti nebo zajištění řádného výkonu určitých povolání,
c) v církevních a náboženských společnostech.
§ 2
(1) Strany a hnutí podléhají registraci podle tohoto zákona.
(2) Členem strany a hnutí mohou být pouze
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru