Input:

42/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy Garance

č. 42/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 13. června 2018 oznámila Česká republika Kajmanským ostrovům vypovězení Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými