42/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 42/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 13. června 2018 oznámila Česká republika Kajmanským ostrovům vypovězení Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy1) , sjednané výměnou dopisů ze dne 22. října 2004 a 17. dubna
 
 Nahoru