42/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 42/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. ledna 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb.,
o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., k provedení § 27 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích, ve znění zákona č. 468/2011 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání, se mění takto:
1. V § 1 se text „6 %“ nahrazuje textem „30 %“.
2. V § 1 se text „30 %“ nahrazuje textem „6 %“.
3. V § 2 se text „§ 27 odst. 1“ nahrazuje slovy „§ 27 odst. 1 a 6“ a text „§ 27 odst. 3“ se nahrazuje textem „§ 27 odst. 5“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Prostředky radiokomunikačního účtu, které byly do 31.
 
 Nahoru