42/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání

42/2017 Sb.  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 42/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. ledna 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb.,
o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., k provedení § 27 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích, ve znění zákona č. 468/2011 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání, se mění takto:
1. V § 1 se text „6 %“ nahrazuje textem „30 %“.
2. V § 1 se text „30 %“ nahrazuje textem „6 %“.
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru