42/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí konsolidovaného seznamu změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 42/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v letech 2014 - 2016 byl v Ženevě na zasedáních Výboru pro otázky bezpečnosti Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)1přijat konsolidovaný seznam změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě
 
 Nahoru