Input:

č. 42/1957 Sb. rozh. tr., Garance

č. 42/1957 Sb. rozh. tr.
Zastavit trestní stíhání proto, že obviněný nebyl v době činu pro nepříčetnost trestně odpovědný, může soud jen v rozhodnutí o předběžném projednání obžaloby [§ 199 odst. 1 písm. c), § 192 odst. 1 písm. e) tr. ř.]. Za hlavního líčení nemůže soud z tohoto důvodu trestní stíhám zastavit, nýbrž zprostí obžalovaného obžaloby podle § 242 písm. d) tr. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 18. března 1957, 2 To 86/57.)
Lidový soud trestní v Ostravě za hlavního líčení usnesením zastavil podle § 245 odst. 2, § 192 odst. 1 písm. e) tr. ř. trestní stíhání obžalovaného, který byl žalován pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák. spáchané tím, že spoluzaměstnanci odcizil v šatně na pracovišti několikrát za sebou různé peněžité částky. Lidový soud měl zjištěno, že obžalovaný spáchal zažalovaný trestný čin ve stavu nepríčetnosti (§ 11 tr. zák.).
Krajský soud ke stížnosti okresního prokurátora zrušil usnesení lidového soudu a tomuto soudu nařídil, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Okresní prokurátor ve stížnosti včas podané namítá, že první soud nebyl oprávněn trestní stíhání obžalovaného zastavit, i když zjistil, že se obžalovaný trestního činu krádeže dopustil ve stavu nepríčetnosti ve