Input:

42/1957 Sb., Nařízení o označování absolventů institutu tělesné výchovy a sportu, platné do 31.8.1961 Archiv

č. 42/1957 Sb., Nařízení o označování absolventů institutu tělesné výchovy a sportu, platné do 31.8.1961
NAŘÍZENÍ
ministra školství a kultury
ze dne 25. července 1957
o označování absolventů institutu tělesné výchovy a sportu.
Ministr školství a kultury stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 58/1950 Sb., o