Input:

R 42/1955; Garance

č. 42/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Soudní poplatky jsou přednostní pohledávkou ve smyslu § 533 písm. c) o. s. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Čes. Budějovicích z 1. září 1954, 5 Co 465/54.)
Vymáhající úředník u lidového soudu navrhl exekuci zabavením 2/3 čistého platu dlužníka k vymožení soudního poplatku jako přednostní pohledávky státu podle § 533 písm. c) o. s. ř.
Lidový soud v Písku návrh na povolení exekuce zabavením druhé třetiny dlužníkova platu zamítl s odůvodněním, že soudní poplatek není přednostní pohledávkou ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení, ježto nejde o daň a nemá také povahu veřejné dávky.
Krajský soud ke stížnosti vymáhajícího věřitele změnil usnesení soudu prvé stolice tak, že se zabavují 2/3 čistého dlužníkova platu.
Z odůvodnění:
Povinnost dlužníka zaplatit soudní poplatek byla stanovena pravomocným soudním rozhodnutím. Dlužník však svou povinnost včas nesplnil, je proto věcí justičních orgánů, aby podle § 7 odst. 1 zák. č. 173/1950 Sb., o soudních poplatcích, poplatek vymáhaly exekučně. To je i v souladu se směrnicemi min. sprav, z 26. dubna 1952 č. 5316/52-III/1 k předpisům o soudních poplatcích.