411/1992 Sb., Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 411/1992 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí,
ministerstva financí České republiky a ministerstva financí
Slovenské republiky
ze dne 26. června 1992,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích,
ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb.
Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích:
Čl. I
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:
§ 8 zní:
㤠8
Za udržování platnosti autorského
 
 Nahoru