410/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 410/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. listopadu 2017,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Vláda nařizuje podle § 115 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 247/2017 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 2
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 3
Zrušují se:
1. Nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017.
2. Nařízení vlády č. 126/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017.
3. Nařízení vlády č. 321/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 410/2017 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
 
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba
praxe
Tarifní
stupeň
Tarifní třída
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
do 3 let
1
17 360
18 840
20 440
22 180
24 070
26 110
28 310
30 720
33 330
36 170
39 240
do 6 let
2
18 020
19 550
21 210
23 010
24 970
27 090
29 390
31 880
34 580
37 540
40 720
do 9 let
3
18 690
20 270
21 990
23 870
25 900
28 110
30 490
33 070
35 880
38 940
42 240
do 12 let
4
19 390
21 050
22 830
24 770
26 870
29 150
31 630
34 310
37 230
40 400
43 830
do 15 let
5
20 120
21 840
23 690
25 700
27 880
30 240
32 820
35 600
38 610
41 900
45 470
do 18 let
6
20 870
22 650
24 580
26 660
28 920
31 390
34 040
36 940
40 090
43 480
47 170
do 21 let
7
21 650
23 500
25 500
27 660
30 010
32 550
35 330
38 320
41 580
45 120
48 950
do 24 let
8
22 480
24 380
26 460
28 690
31 130
33 790
36 660
39 760
43 140
46 800
50 790
do 27 let
9
23 320
25 290
27 440
29 780
32 300
35 050
38 030
41 250
44 760
48 560
52 690
do 30 let
10
24 190
26 240
28 480
30 890
33 520
36 370
39 450
42 790
46 440
50 400
54 670
do 33 let
11
25 100
27 240
29 540
32 060
34 780
37 720
40 950
44 410
48 180
52 280
56 720
nad 33 let
12
26 030
28 250
30 660
33 260
36 080
39 140
42 480
46 090
50 000
54 230
58 840
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 410/2017 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zákona
 
Stupnice zvýšených tarifů o 10% pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba
praxe
Tarifní
stupeň
Tarifní třída
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
do 3 let
1
19 100
20 730
22 490
24 400
26 480
28 730
31 150
33 800
36 670
39 790
43 170
do 6 let
2
19 830
21 510
23 340
25 320
27 470
29 800
32 330
35 070
38 040
41 300
44 800
do 9 let
3
20 560
22 300
24 190
26 260
28 490
30 930
33 540
36 380
39 470
42 840
46 470
do 12 let
4
21 330
23 160
25 120
27 250
29 560
32 070
34 800
37 750
40 960
44 440
48 220
 
 Nahoru