R 41/2018 (tr.); Porušení práv k ochranné známce a jiným označením

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 41/2018 Sb. rozh. tr.
Porušení práv k ochranné známce a jiným označením
§ 268 odst. 1 tr. zákoníku
Trestný čin porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268 odst. 1 tr. zákoníku lze spáchat i jednáním spočívajícím v neoprávněném označení výrobku ochrannou známkou zapsanou pro výrobce jiného druhu výrobku, pokud jsou oba druhy výrobků určeny obdobnému okruhu spotřebitelů (například označení elektronických cigaret ochrannou známkou zapsanou pouze pro výrobce tabákových cigaret).
(Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 7. 2016, sp. zn. 10 To 152/2016, ECLI:CZ:KSHK:2016:10.TO.152.2016.1)
Krajský soud v Hradci Králové zamítl jako nedůvodné odvolání obžalovaného T. M proti rozsudku Okresního soudu v Semilech ze dne 1. 3. 2016, sp. zn. 2 T 87/2015.
   
I.
Dosavadní průběh řízení
1. Rozsudkem Okresního soudu v Semilech byl obžalovaný T. M. uznán vinným přečinem porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268 odst. 1 tr. zákoníku. Za tento přečin mu byl uložen jednak trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu čtrnácti měsíců, jednak i trest propadnutí věci.
2. Podle výroku o vině uvedeného rozsudku spáchal tento přečin obžalovaný tím, že nejméně v S. v rozporu s § 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, nejméně v období od července 2012 do 11. 11. 2013 nechal naplnit dosud přesně nezjištěné množství náplní do elektronických cigaret, nechal je zabalit do krabiček či sáčků, sáčky či krabičky nechal neoprávněně označit ochrannými známkami, k nimž přísluší výhradní právo níže uvedeným vlastníkům, nebo známkami lehce zaměnitelnými s níže uvedenými ochrannými známkami a dále tyto náplně skladoval a rovněž nabízel a prodával prostřednictvím internetového obchodu od ledna 2013 do 11. 11. 2013 a prostřednictvím kamenného obchodu na adrese S. od července 2012 do ledna 2013, ve kterém bylo ke dni 11. 11. 2013 zajištěno níže uvedené zboží:
1) 12 kusů náplní do elektronických cigaret o objemu 10 ml neoprávněně označených českou národní slovní ochrannou známkou START, číslo zápisu 170289, přihlašovatele P. M. ČR a. s., V., K. H., Česká republika,
2) 3 kusy náplní do elektronických cigaret o objemu 15 ml neoprávněně označených českou národní slovní ochrannou známkou START, číslo zápisu 170289, přihlašovatele P. M. ČR a. s., V., K. H., Česká republika,
3) 3 kusy náplní do elektronických cigaret o objemu 15 ml neoprávněně označených nápisem Malboro, což je známka lehce zaměnitelná s českou národní slovní ochrannou známkou MARLBORO, číslo zápisu 152563, vlastníka P. M. B. S.A.R.L., Q. J. 3, CH-2000 N., Švýcarsko,
4) 3 kusy náplní do elektronických cigaret o objemu 10 ml neoprávněně označených nápisem RED white, což je známka lehce zaměnitelná s českou národní slovní ochrannou známkou RED & WHITE, číslo zápisu 218157, vlastníka
P. M. B. S.A.R.L., Q. J. 3, CH-2000 N., Švýcarsko,
5) 2 kusy náplní do elektronických cigaret o objemu 15 ml neoprávněně označených nápisem RED white, což je známka lehce zaměnitelná s českou národní slovní ochrannou známkou RED & WHITE, číslo zápisu 218157, vlastníka
P. M. B. S.A.R.L., Q. J. 3, CH-2000 N., Švýcarsko,
6) 1 kus náplně do elektronických cigaret o objemu 20 ml
 
 Nahoru