41/2017 Sb., Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov

41/2017 Sb.  Nařízení vlády o údajích centrálního registru…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 41/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. ledna 2017
o údajích centrálního registru administrativních budov
Vláda nařizuje podle § 65 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.:
§ 1
(1) Toto nařízení upravuje strukturu a rozsah údajů vedených v centrálním registru administrativních budov (dále jen „registr“), termíny pro jejich poskytování, jakož i rozsah a podmínky jejich sdílení pro potřeby organizační složky, která údaje poskytla, a dalších organizačních složek.
(2) Podle tohoto nařízení postupují i státní organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“). Upravuje-li toto
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru