41/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických či služebních pasů

41/2017 Sb.m.s.  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 41/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. února 2016 byla v Jakartě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických či služebních pasů.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 2. června 2017.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
DOHODA MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A VLÁDOU INDONÉSKÉ REPUBLIKY
O ZRUŠENÍ VÍZOVÉ POVINNOSTI PRO DRŽITELE DIPLOMATICKÝCH ČI SLUŽEBNÍCH PASŮ

Vláda České republiky a vláda Indonéské republiky (dále uváděné jako „smluvní strany“),
S PŘÁNÍM posilovat přátelské vztahy mezi oběma zeměmi,
V SOULADU se zákony a předpisy platnými
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru