Input:

R 41/1968; Výkon rozhodnutí Garance

č. 41/1968 Sb. rozh.
Se zřetelem na hlediska uvedená v § 264 odst. 1 o. s. ř. je soud povinen se při rozhodování o návrhu na výkon rozhodnutí zabývat tím, zda není navrhován výkon rozhodnutí způsobem zřejmě nevhodným.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 31. 3. 1967, 7 Co 159/67.)
Okresní soud v Benešově nařídil výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí, které jsou ve smyslu ustanovení vlád. nař. č. 50/1955 Sb. v užívání Státního statku ve V., pro pohledávku 13 515 Kčs.
Krajský soud zrušil rozhodnutí soudu prvého stupně a vrátil věc k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Navrhne-li oprávněný výkon rozhodnutí způsobem, který je zřejmě nevhodný, může předseda senátu nařídit po slyšení oprávněného výkon rozhodnutí jiným vhodným způsobem (§ 264 odst. 1 o. s. ř.).
V daném případě je povinná v pracovním poměru u Státního statku ve V. a z obsahu jiného spisu okresního soudu v

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací