Input:

R 41/1967; Řízení před soudem Garance

č. 41/1967 Sb. rozh.
Jestliže nedošlo doplnění telegrafické žaloby ve třídenní lhůtě ve smyslu § 42 odst. 1 o. s. ř., nutno postupovat podle § 43 o. s. ř. tak, jakoby šlo o neúplné podání.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. listopadu 1966, 6 Cz 143/66.)
Žalobce podal dne 21. 5. 1965 u okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou telegrafickou žalobu proti Jednotě se sídlem v K. o náhradu škody v částce 8700 Kčs z pracovního úrazu, který utrpěl dne 22. 5. 1962.
Okresní soud v Rychnově n. Kn. řízení zastavil s odkazem na ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. s odůvodněním, že telegrafická žaloba nebyla písemně nebo ústně do protokolu doplněna nejpozději do tří dnů.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutím okresního soudu v Rychnově n. Kn. byl porušen zákon a toto rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Jestliže nedošlo doplnění