Input:

R 41/1966 (tr.); Alkohol. Upuštění od potrestání Garance

č. 41/1966 Sb. rozh. tr.
Vyšší stupeň ovlivnění alkoholem u řidiče motorového vozidla, stíhaného pro trestný čin opilství podle § 201 tr. zák., je okolností, která nedovoluje závěr o menší nebezpečnosti tohoto trestného činu pro společnost a proto zpravidla vylučuje možnost upustit od potrestání ve smyslu § 24 odst. 1 tr. zák. z hlediska účelu trestu působit výchovně na ostatní členy společnosti (§ 23 odst. 1 tr. zák.).
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 15. dubna 1966 - 11 Tz 12/66.)
Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 16. 11. 1965 sp. zn. 11 T 51/65 byl obviněný V P uznán vinným trestným činem podle § 201 tr. zák., kterého se dopustil tím, že v podnapilém stavu řídil osobní auto a podle § 24 odst. 1 písm. b) tr. zák. bylo upuštěno od potrestání.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona tento rozsudek zrušil ve výroku o upuštění od potrestání a uložil obvodnímu soudu pro Prahu 2, aby věc v rozsahu zrušení znova projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Vina obviněného byla zjištěna soudem správně na základě provedených důkazů. Obviněný požil asi 7 dcl přírodního vína a krátce po jeho zadržení bylo provedenou Widmarkovou zkouškou zjištěno v jeho krvi 2,24 promile alkoholu. Obviněný byl proto právem uznán vinným trestným činem podle § 201 tr. zák.
Obvodní soud však pochybil v rozhodnutí o trestu, když dospěl k závěru, že nápravy obviněného lze dosáhnout i neuložením trestu a od jeho potrestání podle § 24 odst. 1